Om föreningen

Skanska har lämnat över samfällighetsföreningen till oss boende per 2006-04-03. Samfälligheten omfattar alla fastigheter som ingår i området, sammanlagt 40 st.

Alla 40 fastigheterna är avstyckade från fastigheten Malmö Hästmyran 1.

Kvar av Hästmyran 1 är alla gemensamma ytor, t.ex. våra grönområden.

Samfällighetens uppgift är att förvalta vad som ingår i samfälligheten och som fastställts vara dess uppgifter. Samfälligheten skall förvalta
•Väg- kommunikation och planteringsytor
•Belysningsarmaturer och inklusive ledningar
•Ledningar för konsumtionsvatten inom området
•Ledningar för spillvatten inkl brunnar, mm
•Ledningar för dagvatten inkl brunnar, mm
•Ledningar för dränering inkl brunnar, mm
•Teknikbyggnad

Alla är välkomna att komma med tips och idéer. Maila till Ordföranden eller lägg en lapp i brevlådan (Nils Anderssons gata 11).

Trafiksäkerhet

Vi vill uppmärksamma alla om en viktig sak:
Som ni vet finns det många BARN på området och därför får ingen köra fort inne på Hästmyran. Det är meningen att fordon ska ”krypa” fram. Det är ett ögonblicks verk och vi vill att alla barnen ska kunna vara ute och leka på området. Detta gäller givetvis även mopeder och motorcyklar. Så, ta det lugnt är ni snälla!

I syfte att uppfylla dessa mål har styrelsen beslutat att högsta hastighet inom området är 10 km/tim.

Hälsar Styrelsen