Kategori: Uncategorized

Parkering inom samfälligheten

Giltigt parkeringstillstånd behövs vid parkering för boende och gäster på gatan samt gästparkeringar, Aimo kommer rondera och lappa de som inte har giltigt tillstånd.

Parkering begränsas till max 3 kalenderdagar i streck. Parkeringsavgift debiteras vid överskridande av parkeringstiden.

Städdagar 2023

Vi har två gemensamma städdagar om året ,och under 2023 kommer dessa att var den 7 Maj samt 10 September.