Kategori: Uncategorized

Parkeringsinformation inom Hästmyrans Samfällighet

Nu erfordras giltigt parkeringstillstånd för parkering för boende samt gäster på gatan samt gästparkeringar, Aimo kommer att  rondera  samt lappa de som inte har giltigt tillstånd.

Parkeringstillstånd som är beviljade enligt Aimo Parks tillstånd begränsas till max 3 kalenderdagar.

Skyltar kommer att sättas upp i vid infarten till området .Parkeringsavgift debiteras vid överskridande

av parkeringstiden.

Städdagar 2022

Vi har två gemensamma städdagar om året ,och under 2022 kommer dessa att var den 8 Maj samt 18 September.