Nästa styrelsemöte

Samfälligheten har nästa styrelsemöte den , 2020