Nästa styrelsemöte

Samfälligheten har nästa styrelsemöte den 10 februari 2021

Detta kommer ske digitalt på grund av Corona .

Årsmöte planeras att genomföras digitalt via zoom 17 mars kl.19,00