Nästa styrelsemöte

Samfälligheten har nästa styrelsemöte den 12 Augusti 2020