Nästa styrelsemöte

Samfälligheten har nästa styrelsemöte den 19 Januari 2023