Nästa styrelsemöte

Samfälligheten har nästa styrelsemöte den 16 April 2020