Nästa styrelsemöte

Samfälligheten har nästa styrelsemöte den 24 November 2020