Nästa styrelsemöte

Samfälligheten har nästa styrelsemöte den 5 Oktober 2021

Detta kommer ske digitalt på grund av Corona .