Parkering inom samfälligheten

Giltigt parkeringstillstånd behövs vid parkering för boende och gäster på gatan samt gästparkeringar, Aimo kommer rondera och lappa de som inte har giltigt tillstånd.

Parkering begränsas till max 3 kalenderdagar i streck. Parkeringsavgift debiteras vid överskridande av parkeringstiden.