Parkeringsinformation inom Hästmyrans Samfällighet

Nu erfordras giltigt parkeringstillstånd för parkering för boende samt gäster på gatan samt gästparkeringar, Q-park kommer att  rondera  samt lappa de som inte har giltigt tillstånd.