Området

Fransk/Italienska Torg.

 

Hästmyran.Parkbänkar och eventuellt

 en boulebana skulle göra våra torg

 till en plats att mötas och umgås på.