H Ä S T M Y R A N S
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

Camponotus Herculeanus

Större hästmyra Camponotus herculeanus Sveriges största myra och ganska vanligt förekommande. Arbetarna är tvåfärgade med en röd till röd- svart mellankropp, huvud och bakkropp mattsvarta. Storleken varierar mellan 5- 12 mm . Drottningen är mycket större, 14- 17 mm . Efter svärmningen bygger drottningen ett hålrum åt sig i någon gammal, försvagad stubbe, trädgren eller i marken där hon lägger sina ägg. Hon tar själv hand om sina första larver, vilket sliter hårt på henne och hon blir nedbantad och kraftlös. Följande vår blir dock larverna arbetare och får i fortsättningen skaffa maten åt kommande larver. Boet byggs sedan upp genom att arbetarna gnager gångar i det uppluckrade trät. Denna art, liksom Formica, lägger ner mycket energi på att bygga sitt bo och de stannar därför ganska länge på samma plats. Födan består mest av honungsdagg och växtsafter.